Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae Răzvan Stan (editor), Lumina și semnificațiile ei în teologia și spiritualitatea ortodoxă, Craiova, 2020

Lumina este una din temele cele mai complexe și profunde ale teologiei și spiritualității ortodoxe. Prin conținuturile și nuanțele pe care le cunoaște, ea face referire la o multitudine de realități teologice căci nu se poate rezuma doar ca un singur subiect. Acesta este și motivul pentru care lumina rămâne permanent o temă actuală, plină de taină și inepuizabilă ca abordare și ca trăire, care atrage cu multă intensitate teologii la o mai amplă înțelegere și împărtășire de ceea ce aceasta presupune și exprimă.  

Prin teologia și spiritualitatea sa, Biserica Ortodoxă dă mărturie despre Dumnezeu – Lumină, Iisus Hristos – Lumina lumii, lumina dumnezeiască, demnitatea creștinului de fiu al luminii, cunoașterea lui Dumnezeu în lumină, vederea luminii dumnezeiești și alte multe subiecte care au ca punct central lumina și sensurile multiple pe care aceasta le prezintă ca temă teologică.

Ținând cont de toate aceste precizări și dorind să se aducă o contribuție însemnată la precizarea semnificației și importanței luminii pentru teologia și spiritualitatea ortodoxă, la nivelul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova au fost organizate o serie de întâlniri și dezbateri teologice pe tema luminii. Primul și cel mai important eveniment organizat în acest sens îl reprezintă Simpozionul Internațional: „Lumina și semnificațiile ei în teologia și spiritualitatea ortodoxă”, Craiova, 28-29 octombrie 2015, la care au participat o serie de teologi din țară și din străinătate. Prin volumul de față aducem înaintea cititorilor o parte din referatele prezentate în cadrul acestor manifestări. Studiile cuprinse în volumul de față oferă o gamă largă de abordări și analize cu privire la semnificațiile și importanța luminii în teologia și spiritualitatea ortodoxă. Sunt clarificate și punctate o serie de subiecte extrem de importante pentru teologia ortodoxă, dar, în același timp, sunt deschise și multe perspective pentru cercetările ulterioare. Tocmai aceste realități ne fac să considerăm că această lucrare se va impune ca una de referință în problematica teologică a luminii și, prin urmare, aceasta se recomandă de la sine.