Ieromonah Grigorie Sandu, Ajutorul meu de la Domnul

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008, ISBN 978-973-7763-96-9

Ajutorul meu de la Domnul

Doar auzită în biserică, o predică, fie ea şi bună, provoacă la prima ascultare entuziasm. Sfântul Ioan Gură de Aur primea chiar aplauze şi aclamaţii, dar răspundea la astfel: „Care este folosul zgomotelor şi al baterii din palme? Să dovedim bunăvoinţa noastră prin fapte bune şi prin ascultare şi abia acestea vor fi vrednice de laudă şi mai luminoase decât cuvintele mele.”