Cristian Emanuel Cercel, Iconostas şi Euharistie. Rolul iconostasului în Biserica Ortodoxă, 2015

 

”Iconostasul este cel mai complex element liturgic din cadrul locaşului de cult ortodox. Prezenta lucrare îşi propune să aprofundeze rolul şi semnificaţiile iconostasului în cultul divin, scoţând în evidenţă modul în care acesta, cel puţin în cele mai bune exemplare ale sale, reuşeşte să fie purtătorul unui bine articulat mesaj teologic” Autorul