Cristian Emanuel Cercel, Iconostas şi Euharistie. Rolul iconostasului în Biserica Ortodoxă

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015, ISBN 978-973-1794-84-6

”Iconostasul este cel mai complex element liturgic din cadrul locaşului de cult ortodox. Prezenta lucrare îşi propune să aprofundeze rolul şi semnificaţiile iconostasului în cultul divin, scoţând în evidenţă modul în care acesta, cel puţin în cele mai bune exemplare ale sale, reuşeşte să fie purtătorul unui bine articulat mesaj teologic” Autorul