Pr. Dr. Marian Grozoiu, Conceptualizare și inculturație în teologia ortodoxă actuală

Editura Mitropolia Olteniei, Craiova 2022

Inculturaţia, ca model de încreştinare, evanghelizare şi re-evanghelizare este un concept și un procedeu misionar ce presupune întâlnirea dintre Evanghelie şi cultură sau culturi, luând în calcul toate aspectele ce decurg din această coeziune, ca de exemplu, cunoașterea Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiții, pregătirea personalului misionar, cunoașterea temeinică a culturii care face obiectul revelării adevărurilor creștine, învățarea limbii, a tradițiilor, a obiceiurilor şi a tuturor caracteristicilor sociale, economice şi religioase ce proiectează şi definește cultura în discuție.

Inculturația caută să transpună credința creștină în ethosul comunitar al fiecărei culturi, iar aceasta să devină un mod de viață pentru toți oamenii. Fără îndoială, particularitățile unei culturi, elementele, valorile și tradițiile sale proprii și pozitive nu vor fi afectate sau ignorate de mesajul evanghelic, ci din contră, îmbogățite și destinate să îndeplinească adevăratele scopuri și direcții autentice, în vederea desăvârșirii și mântuirii oamenilor.  

Inculturația respectă orice cultură  și activează pentru îmbunătățirea calității și realizării etice a acestora. Cultura este casa inculturației. Fără cultură nu ar exista acest proces misionar.

O conceptualizare a inculturaţiei şi o înţelegere a termenilor legaţi de propovăduirea creştină este necesară, întrucât acest proces înmagazinează şi însumează totalitatea conceptelor şi a metodelor de evanghelizare, şi în acelaşi timp, acest demers ne ajută să cunoaştem mai bine procesul de răspândire şi permanentizare a Evangheliei Împărăţiei.