Proloagele istoriei crestinismului

“Proloagele” sunt scrieri duhovniceşti şi, în aceeaşi măsură, literare, care au fost folosite şi cinstite de-a lungul timpului de credincioşii ortodocşi de la noi din ţară, alături de “Psaltire”, “Ceaslov” şi “Vieţile Sfinţilor”. Citite atât în Biserică, cât şi în şcoli, aceste scrieri au fost mereu un bun prilej pentru credincioşi de a cunoaşte vieţile sfinţilor şi, mai ales, de a le urma exemplul de sfinţenie. “Deci, “Proloagele” ne pun înaintea ochilor adevărate modele de viaţă sfântă, de nevoinţe pastorale ale sfinţilor ierarhi, ne vorbesc despre suferinţele mucenicilor, despre dorul după Dumnezeu al pustnicilor şi al sfintelor femei, despre starea către care trebuie să tindă creştinul, în efortul său duhovnicesc. În felul acesta, fiecare zi a anului este sfinţită prin prăznuirea unor evenimente sau a unor oameni de seamă din istoria mântuirii”,

IPS Irineu Mitropolitul Olteniei.

 

Pret:  30 RON – Coperta ultima