Alexandrina Bădescu, Tehnici artistice tradiționale pentru icoane noi realizate în tempera pe suport de lemn

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova 2017, ISBN 978-606-731-031-3

Perioadele istorice diferite au dus la apariția unor forme de expresie distincte, atât din punct de vedere artistic, cât și tehnologic. Dacă unele icoane păstrează iconografia clasică și se caracterizează printr-o manieră tipic bizantină, altele se caracterizează printr-o mare capacitate de sintetizare și stilizare pragmatică a realității, ajungându-se adesea până la abstractizare, cum este cazul celor de factură populară. În diverse epoci, din punct de vedere tehnologic, icoanele au suferit simplificări la nivelul suportului lemnos, a stratului de preparație, dar și la nivelul peliculei de culoare. Astfel, aurul a fost micșorat ca suprafață și înlocuit cu alte materiale mai ieftine sau chiar cu peliculă de culoare, straturile de grund s-au simplificat, iar pânza care exista pe întreaga suprafață a fost înlocuită în secolul al XIX cu hârtie. Luând în considerare toate aceste aspecte, cartea de faţă urmăreşte studierea fundamentelor teologice ale icoanei, istoricul şi structura panoului de lemn, precum şi caracteristicile tehnologice ale materialelor şi etapele de lucru pentru realizarea unei icoane pictate manual.