Personalitaţi reprezentative ale spiritualitaţii olteneşti SF. IRODION IONESCU

„Cuviosul Părintele Irodion se întărea şi mai mult cu rugăciunea şi postul, astfel că de multe ori, fiind stareţ, chema pe Dumnezeu în ajutor socotindu-se întotdeauna că este numai un rob al Domnului, iar cel care conduce obştea este Mântuitorul Hristos, prin mâinile sale. De câte ori se retrăgea din ascultarea de stareţ, Cuviosul se smerea şi mai mult întărindu-se duhovniceşte pe sine şi pe cei care-l urmau cu multă credinţă şi dragoste.

Aşa se face că fericitul trăia asemenea mucenicilor, în răbdare, şi aidoma cuvioşilor din pustia Egiptului, în ispite şi biruinţe. Căci Duhul Sfânt nu părăseşte niciodată pe aleşii săi, ci odată cu necazul le trimite bucurii negrăite ca ei să se veselească şi să nu slăbească niciodată în urcuşul lor spre ceruri.” (ÎPS Acad. Dr. Irineu Popa)

 

Pret: 40 RON – Coperta ultima