Pr. Ion-Narcis Munteanu, Diaspora. Modele și perspective

Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2021,  ISBN 978-606-731-101-3

Lucrarea Diaspora. Modele și perspective prezintă cele mai importante aspecte misionare ale fenomenului diasporei din perspectiva Bisericii Ortodoxe și acordă o atenție specială rolului pe care diaspora îl are în împlinirea poruncii Mântuitorului Iisus Hristos de a propovădui Evanghelia la toate neamurile.

Lucrarea are șase capitole, precedate de cuprinsul lucrării, introducere și încheiate cu concluzii și lista bibliografică.

Capitolul întâi, intitulat Migrația în Sfânta Scriptură ca tipar al diasporei, încadrează diaspora în contextul temei prezentând cadrul scripturistic pentru a preciza orizonturile teologice creștine ale acesteia.

Capitolul al doilea, Tipuri de diaspora: diaspora iudaică și diaspora ortodoxă, definește istoric și sociologic evoluția conceptului de diaspora în vederea evidențierii rolului pe care diaspora l-a jucat în transformarea lumii de-a lungul timpului.

Capitolul al treilea, Perspective bisericești şi canonice în problematica diasporei ortodoxe actuale, se ocupă în mod specific de diaspora ortodoxă și se concentreză pe aspectele istorice, juridice și teologice referitoare la diaspora ortodoxă.

Cel de-al patrulea capitol, Diaspora Ortodoxă din Europa, descrie diaspora ortodoxă din Europa, în special în Franța, Germania și Marea Britanie, pentru a identifica modele contemporane de diaspora în vederea precizării evoluției diasporei românești contemporane.

Capitolul al cincilea, Modelul românesc de Diaspora Ortodoxă din Europa Occidentală, analizează tiparul diasporei ortodoxe românești din Europa și evidențiază elementele administrative, liturgice și pastorale, care sunt similare cu cele ale Bisericii Ortodoxe Române, pentru a preciza viabilitatea acestui mod organizatoric pentru diaspora ortodoxă română în fața provocărilor misionare din diaspora ortodoxă occidentală.

Ultimul capitol, al șaselea, Diaspora. Caracteristici și vulnerabilități conceptuale, are în vedere definirea unei teologii ortodoxe a diasporei ca soluție oferită, din partea Bisericii, misionarului ortodox de azi.

Concluziile finale arată că migraţia funcţionează ca o strategie divină pentru împlinirea planului misionar universal. Fiind un fenomen global, răspândirea oamenilor în toate direcţiile poate simboliza punerea în lucru a planului măreţ al lui Dumnezeu de a mântui toate neamurile. Când oamenii se mişcă, atunci şi oportunităţile de răspândire a credinţei cresc. Migraţia continuă să fie un mijloc prin care Dumnezeu îndeplinește planul său de răscumpărare a lumii prin Iisus Hristos. Procesul de extindere continuă a Bisericii, Trupul lui Hristos, atât în trecut cât şi în prezent şi mai ales pe viitor, nu poate fi explicat fără a lua în considerare suveranitatea lui Dumnezeu, care guvernează peste toate neamurile.