TEOLOGIE ŞI SLUJIRE PASTORALĂ ÎN VIAŢA ŞI OPERA MITROPOLIŢILOR FIRMILIAN MARIN ŞI NESTOR VORNICESCU

Ed. Mitropolia Olteniei/Cetatea de Scaun, Craiova/Târgovişte, 2014, ISBN 978-973-1794-91-4, ISBN 978-606-537-253-5

Prinosul de recunoştinţă pe care îl aducem celor doi iluştii înaintaşi ai noştri, mitropoliţi ai Olteniei, Firmilian şi Nestor, are ca temei cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care ne spune: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evr. 13, 7). Exemplul lor de viaţă pastorală şi cultură este cea mai frumoasă imagine prin care ne putem evalua existenţa noastră creştină în această misiune încredinţată nouă de Mântuitorul Hristos, Arhiereul cel veşnic. Chipurile acestor „bărbaţi iluştri” ai Bisericii Olteniei şi neamului nostru au străbat timpul şi spaţiul, faptele şi împlinirile lor fiind vii şi luminoase pentru orice cleric şi credincios român. Au rămas memorabile până în ziua de astăzi învăţăturile şi faptele lor pilduitoare, pline de înţelesuri duhovniceşti. Rânduiţi de Dumnezeu în lucrarea sfântă a Biserici şi a patriei noastre, Ei au adus cu prisosinţă contribuţia la împlinirea chemării lor arhiereşti pentru care au fost investiţi de Duhul Sfânt în această treaptă înaltă. Încă de la începutul activităţii lor pastorale, Ei au lucrat cu iscusinţă vrednică de laudă, semănând cuvântul lui Dumnezeu, cu timp şi fără timp, în inimile preoţilor, monahilor şi credincioşilor olteni. Fără să uite grija faţă de „casa Domnului”, ei au ridicat biserici şi mânăstiri, pecetluindu-le în tradiţia ortodoxă a vechilor rânduieli bisericeşti şi monahale …

Evocarea lor este o mare bucurie pentru noi şi un prilej potrivit de a mulţumi lui Dumnezeu pentru asemenea Arhipăstori. Avem aşadar speraţa şi certitudinea că viaţa şi activitatea lor va fi mereu rememorată şi analizată, fiind un modele spre mântuirea noastră şi a credincioşilor noştri. Se înţelege de la sine că vorbind despre ei, vorbim despre Biserică, despre virtute şi despre lucrarea lui Dumnezeu în ogorul Bisericii lui Hristos.

(IPS Acad. Prof. Univ. Dr. Irineu Ion Popa, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei)