Mihai CIUREA, Comentariu la Epistolele sobornicești ale Sfântului Ioan

Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2022

Lucrarea cu titlul Comentariu la Epistolele sobornicești ale Sfântului Ioan (Ed. Mitropolia Olteniei, 2022) continuă seria comentariilor dedicate corpusului canonic al Epistolelor sobornicești și reprezintă o analiză exegetico-teologică a epistolarul ioaneic. Teologia Epistolelor Sfântului Ioan formează un fel de sinteză a elementelor pauline și petrine, astfel încât tradiția pământească și profetic-cerească și viziunea contemplativă se unesc în același punct. Deși nu are în totalitate elementele unei epistole clasice, 1 Ioan are toate datele unei scrisori pastorale, mai degrabă în sens contemporan. Documentul ca întreg prezintă fluiditatea unei omilii, o „epistolă-eseu”, care abordează însă chestiuni specifice cititorilor săi. Pe de altă parte, 2 Ioan și 3 Ioan sunt scrieri care se încadrează în genul epistolar al perioadei elenistice, cu un puternic caracter personal, fiind extrem de scurte (13 şi respectiv 15 versete), chiar cele mai reduse producții literare din canonul Noului Testament. Dacă prima Epistolă a fost scrisă cu scopul de a apăra interpretarea autentică a tradiţiei ioaneice, cu o argumentare teologică substanțială, ultimele două abordează o problematică eclezială, recurgând la argumente formale şi instituţionale. Cartea are o Prefață de IPS Dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, care, pe lângă recomandarea lecturii sale ca fiind folositoare și ziditoare de suflet, atât specialiștilor cât și credincioșilor și credincioaselor îndrăgostiți de Cuvântul lui Dumnezeu, apreciază caracterul ştiinţific și pedagogic al lucrării, responsabilitatea autorului față de textul original, precum și aşezarea sa în tradiţia hermeneutică ortodoxă. Înțelesul profund al iubirii îndumnezeitoare apare foarte limpede în scrierile Sfântului Ioan Teologul, „Apostolul iubirii ipostatice”. Adâncul iubirii se păstrează în taina unei comuniuni unice și irepetabile, care izvorăște de la Dumnezeu Treime și se împărtășește oamenilor. Lucrarea este originală, umplând un gol simțit în literatura de specialitate în limba română. Abordarea filologică și teologică se bazează pe o analiză atentă a surselor primare grecești, precum și pe o bibliografie modernă actualizată. Volumul se articulează pe două părți esențiale, după partea isagogică generală, care se aplică fiecărei Epistole ioaneice în parte: traducerea propriu-zisă (evidențiat grație coloanei bilingve), apoi partea mai consistentă concretizată într-un comentariu foarte elaborat, împărțit pe secțiuni tematice, raportat în permanență la originalul grecesc, care pune în valoare structura internă a scrierii, principalele teme teologice, dar și anumite aspecte care țin de critica textuală (e.g. Comma Ioanneum).