Pr. Dr. Constantin Băjău, Sfinţii Părinţi – teologii Bisericii

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2016, ISBN 978-606-731-020-7

„Lucrarea intitulată „Sfinţii Părinţi – teologii Bisericii”, reprezintă teza de abilitare a Pr. Conf. Dr. Constantin Băjău, de anul acesta coordonator de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale „Sfântul Nicodim” din Craiova. În cele 300 de pagini, părintele profesor argumentează valoarea, menirea şi misiunea termenului de teolog, aşezându-l de fiecare dată în slujba Sfintei Biserici. Sunt prezentate astfel din perspectivă biografică şi patristică mai multe figuri de seamă din teologia ortodoxă: Sfinţii Părinţi Capadocieni: Grigorie Teologul şi Grigorie de Nyssa, Sfântul Simeon Noul Teolog sau Sfântul Petru al Argosului.” Arhid. Ioniță Apostolache