Dr. Miriam Link – Dogma Hristologică în universul triadei iconice și iconografice compoziționale al Praznicelor Împărătești – cu precădere în MO

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2019, ISBN 978-606-731-062-7

„Sfintele icoane sunt expresia vizuală a învăţăturii despre Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos şi îndumnezeirea întregii naturi umane prin Jertfa şi Învierea Sa. Ea ne este semnalată prin Schimbarea la faţă a Domnului, despre care Sfinţii Evanghelişti ne spun: «Şi S-a schimbat la faţă înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina». (Matei 17, 2; Marcu 9, 1-8; Luca 9, 27-36). Pe Tabor Domnul nostru Iisus Hristos nu li S-a mai arătat ucenicilor sub chip de rob, ci în chip de Dumnezeu. Părinţii au arătat că Mântuitorul Iisus Hristos, schimbându-Se la faţă, a arătat ucenicilor acea înălţime dumnezeiască spre care sunt chemaţi toţi oamenii în Biserică.

După Schimbarea la faţă, cei trei Apostoli, Petru, Ioan şi Iacov, care au văzut pe Învăţătorul lor pentru câteva clipe în lumina strălucitoare, alături de Moise şi Ilie, Îl văd după acest eveniment singur înaintea lor. Biserica va mărturisi că acest chip omenesc al Mântuitorului conţine şi circumscrie toată taina iconomiei dumnezeieşti, chipul Domnului Hristos devenind «propriul Său simbol», cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Această minune adevereşte clar că icoana înlătură orice simbolism, instituind realitatea imediată şi veşnică a Persoanei divino-umane a Mântuitorului Hristos. Prin urmare, Domnul Hristos, transfigurându-Se înaintea ucenicilor, a arătat că prin icoană nu contemplăm doar chipul Lui, ci şi slava Lui dumnezeiască şi veşnică. Tocmai de aceea, când ne închinăm Sfintelor icoane, noi vedem, graţie limbajului simbolic al icoanei, lumina dumnezeiescului Său adevăr. Cu alte cuvinte, lumina Schimbării la faţă de pe Muntele Tabor reprezintă cu adevărat slava veacului ce va să vină, fiind definitorie pentru experienţa harului în trup de către credincioşii îndumnezeiţi. Aşadar, icoana prezintă chipul slăvit şi veşnic al omului sfânt, indicând totodată şi participarea lui la viaţa divină în Duhul Sfânt.”

†  I.P.S. Prof. Univ. Dr. Irineu Mitropolitul Olteniei