Elena Zamfir, Teorie şi acţiune socială

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2009, ISBN 978-973-1794-34-1

Teorie și acțiune socială

Volumul de faţă este o selecţie a unor studii de asistenţă socială, publicate în diferite perioade de timp, pe parcursul tranziţiei, privind profilul profesiei după 1989, relaţia acestei profesii cu evoluţia sistemului de asistenţă socială şi practica din domeniu, precum şi relaţia dintre teorie şi acţiune socială. Textele sunt prezentate în acest volum în ordine cronologică pentru a evidenţia dinamica schimbărilor în asistenţă socială.

 Click mai jos pentru deschiderea lucrarii.

Teorie si actiune sociala