Pr. Dr. Romulus Lucian Dodenciu, Raportul dintre „teologia contextuală” și misiologie. O perspectivă ortodoxă.

Editura Mitropolia Olteniei, Craiova 2022

Lucrarea prezentată de pr. dr. Romulus Lucian Dodenciu, într-o sinteză bine structurată, în care ne oferă o perspectivă de ansamblu a ceea ce reprezintă noțiunea de „teologie contextuală” în spațiul confesiunilor creștine, romano-catolic și protestant și abordarea acesteia din punct de vedere misiologic în orizontul de credință ortodox, este o lucrare bogată ca tematică și idei în peisajul misiologiei noastre actuale.
Lucrarea este o bună și binevenită cercetare și elaborare sintetică în domeniul teologiei misionare ortodoxe românești, datorită faptului că se focalizează pe analiza unui câmp de manifestare umană în care central este dialogul, reprezentat ca un tablou realizat din elemente istorice ordonate cronologic, dar și ca un mozaic compus prin sortarea și alinierea temelor care guvernează manifestările omului conștient de relația sa cu sacrul. Lucrarea este sincronizată cu temele spațiului contemporan de gândire creștin ortodox și este axată pe precizarea relației dintre misiologie și spațiul interreligious și confessional.
De asemenea, aceasta aduce în prim plan dimensiunea mărturisitoare a credinței prin aprofundarea elementelor de manifestare ale lumii pe care, ca instrumente misionare de păstrare, apărare și transmitere a învățăturii de credință, misionarul ortodox le poate folosi ca mijloace de mărturisire, apărare și împărtășire a lui Hristos, aprofundând structural fenomenul și evenimentul religios al contextualizării ca activitate misionară de propovăduire, actualizare și preamărire a Fiului lui Dumnezeu.
Argumentul principal care motivează alcătuirea prezentei lucrări, pornește de la reafirmarea adevărului teologic despre lucrarea permanentă a lui Dumnezeu în lume exprimată prin valorile făpturii create și definite de starea absolută către care aceasta este chemată să se înalțe. Această poziționare față de gândirea empirică, oferă misiologiei ortodoxe perspective inedite de activități misionare.
Lucrarea se remarcă și prin deschidere interdisciplinară, teologie, istorie, spiritualitate și misionarism interconfesional și interreligios.