Alexandrina Bădescu, Colecția de icoane pictate pe lemn datând din secolele XVII-XX a Mănăstirii Jitianu (judeţul dolj)

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova 2018, ISBN 978-606-731-047-4

Cartea prezintă o cercetare a icoanelor pictate pe suport de lemn din Colecţia Mânăstirii Jitianu, din punct de vedere iconografic, stilistic şi tehnologic. La fiecare din cele 291 de icoane, s-a efectuat şi o descriere a stării de conservare, a degradărilor existente la nivelul stratului pictural şi la nivelul structurii lemnoase, apărute în timp datorită factorilor de microclimat şi factorului antropic. În urma evaluării şi diagnosticării s-au făcut şi propuneri metodologice de conservare-restaurare şi monitorizare a icoanelor din colecţie, operaţiunile de restaurare fiind aplicate la un studiu de caz efectuat la icoana Intrarea Maicii Domnului în Biserică. S-au tras concluzii referitoare la tipurile iconografice întâlnite, la tehnica utilizată la realizarea obiectelor şi la metodele de conservare și monitorizare ce pot fi aplicate până în momentul restaurării.