Pr. prof. Dr. Dumitru Belu, Despre iubire

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2016

Despre iubire

Valorile spirituale au prioritate în concepţia creştină, în mod deosebit iubirea care este esenţa învăţături creştine şi în mod deosebit este esenţa dumnezeirii, ştiut fiind că „Dumnezeu este iubire” (I Ioan 4, 16).