Preot doctor Iliescu Florin Mihai, Problematica imigrației din perspectivă misionară

Editura Mitropolia Olteniei, Craiova 2022

Imigrația a produs în spațiul public de-a lungul vremurilor probleme religioase cărora trebuiesc găsite rezolvare. În acest sens, Sfânta Biserică posedă suficiente resurse și experiență în a oferi un suport religios imigranților. Deoarece instituția eclezială slujește omul, ea este interesată de problemele descoperite în societatea contemporană.

În urma cercetării elaborate, din punct de vedere al structurii, lucrarea de doctorat este structurată pe  patru capitole. Fiecare capitol cuprinde la rândul lui subcapitole.

Misiunea creștină face eforturi pentru încreștinarea imigranților fără a intenționa să-i cucerească, folosind fenomenul doar ca pretext. Ea nu dorește să controleze teritorial, ci să îi slujească prin iubire. În acest fel, străinii staționați în regiuni departe de țara natală își pot apleca atenția către virtuțiile creștine și ortodoxie.

Acțiunile misionare ale Bisericii trebuie exprimate și în diaspora ortodoxă pentru ca imigranții ortodocși să-și poată cultiva și menține conștiința național-creștină. În diaspora, misiunea se bazează pe identificarea acelor comunități ortodoxe ce pot fi mobilizate în proximitatea Bisericii pentru a se forma comunități parohiale puternice.

O acțiune misionară este informarea creștinilor de pericolele ce îi așteaptă pe imigranți la destinație. În acest sens, le va face o distincție între diferențele ce există la nivelul imigrației ilegale și a celei legale. Le vor fi prezentate posibilitățile țării în care pot ajunge și ce religie sau confesiune îmbrățișează acea țară. Biserica va implica oamenii și instituțiile statului precum ambasadele și consulatele, în informarea imigranților cu privire la posibilele pericole ce pot apărea prin intermediul broșurilor.

Noutatea constă atât în dezvelirea problemelor cu care se confruntă imigranții dar și în ce măsură acestea pot fi compensate, rezolvate sau valorificate prin misiune creștină.