Pr. Dr. Sebastian Chilea, Etică şi estetică

Ed.Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007

Etică şi estetică

Omul nu crează decât în sensul valorilor adevărate, nu-şi înalţă personalitatea decât pe măsură ce se supune valorilor mai înalte şi nu se depăşeşte decât atunci când consimte să se solidarizeze cu valorile care îl depăşesc. Atunci, de pildă, când face binele, recunoaşte în bine o valoare superioară, fără să se simtă stingherit sau constrâns…