Picu Ocoleanu, Radu Preda, Viaţă liturgică și etos comunitar

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, ISBN 978-973-7763-94-5

Viaţă liturgică şi etos comunitar

Volumul de faţă îşi propune să ofere câteva căi de acces la o posibilă teologie socială ortodoxă. Punctul de plecare este matrecea liturgică specifică împreună-vieţuirii creştine în comunitatea celor credincioşi.