Arhid. Prof. Vasile Prescure, În duhul credinţei şi al evlaviei ortodoxe

Ed.Mitropolia Olteniei, Craiova, 2006, ISBN (10) 973-7763-12-2, ISBN (13) 978-973-7763-12-9

În duhul credinţei şi al evlaviei ortodoxe

În viaţa oamenilor pot apărea situaţii în care aceştia trăiesc într-un cenuşiu lipsit de orizont moral superior, adică într-o stare în care domneşte nu iubirea, ci egoismul, nu mila, ci zgârcenia, nu cumpătarea, ci lăcomia etc. În această situaţie, elanul sufletului omenesc este înclinat spre cele sensibile şi pătimaşe, care îşi pun pecetea asupra lui, deformându-l după chipul şi asemănarea lor. Aceasta este robia sufletului de patimi, este pierderea simţirii duhovniceşti.