Prof. univ. dr. ing. Grigorie Sandu (Ieromonah Grigorie), Evoluția spre Creator

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2003, ISBN 973-86218-9-5

Evoluţia spre Creator

Omul a fost creat astfel încât să poată primi har şi prin relaţia lui cu restul creaţiei să se înduhovnicească toată zidirea. Chemat să devină dumnezeu, omul are de parcurs un drum duhovnicesc da la starea în care a fost creat la îndumnezeire. Chiar daă se referă la trup, se poate spune că e evoluţie. Aşadar, dacă este vorba de vreo evoluţie, este evoluţia creaţiei spre Creator.