Î.P.S Prof. Univ. Dr. Irineu Popa, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei , Aşteptând pe Cel Ce este şi Cel Ce vine Atotţiitorul

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2017, ISBN 978-606-731-014-6

În lucrarea „Aşteptând pe Cel Ce este şi Cel Ce vine Atotţiitorul”, al patrulea volum de hristologie, Î.P.S. Prof. Univ. Dr. Irineu Popa, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, prezintă adevărul dogmatic despre eshatologia şi parusia ortodoxă, constatând că „în Fiul lui Dumnezeu înomenit infinitatea de viaţă şi de iubire divină a cuprins integral firea umană, biruind în ea puterea morţii, prin moartea şi Invierea Sa. Dându-ne şi nouă această biruinţă, Mântuitorul ne-a arătat că cel ce crede în El nu e singur, nici aici şi nici în veacul ce va să fie. Astfel, atunci când sufletul omului credincios se va despărţi de trup, el se va prezenta cu nădejde înaintea Dreptului Judecător ca să dea un răspuns bun la înfricoşata judecată de felul cum a conlucrat cu harul Duhului Sfânt. Este adevărat că la această judecată a sufletului se vor prezenta şi demonii care-i vor aduce în faţă faptele rele, dar şi îngerii vor veni prezentându-i faptele lui bune. Primii, cunoscuţi sub numele de vameşii văzduhului, sunt vrăjmaşii creatori de confuzii şi de învinuiri ireale şi dezordonate. Ei sunt acceptaţi la judecată nu pentru a judeca pe om, ci pentru ca judecata să fie pe deplin dreaptă. Deci, dacă duhurile rele exagerează greşelile făcute de om, încercând să-i ducă sufletul în iad, îngerii buni cer milostivirea Mântuitorului Hristos, evidenţiind faptele lui bune. Desigur, «nici îngerii şi nici diavolii nu dau, prin această scormonire a faptelor, un verdict sufletului omului, ci doar pun în faţa conştiinţei starea exactă a sufletului, pe care singur Mântuitorul Hristos îl judecă»”. Cartea de o deosebită ţinută grafică este însoţită de o plasă care se va oferi cadou la achiziţionarea fiecărui exemplar. ISBN: 978-606-731-014-6.

Preţ: 200 lei