Pr. Prof. Univ. Dr. Petre Vintilescu, Preotul în faţa chemării sale de păstor al sufletelor

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, ISBN 978-973-1794-09-9

Preotul în faţa chemării sale de păstor al sufletelor

Paginile care urmează cuprind o seamă de sugestii cu orivire cadrul în care preotul trebuie să-şi conceapă persoana, rolul, conduita şi codul său de viaţă şi de atitudine personală, încă înainte de a fi intrat în exercitarea chemării sale.