Pr. Prof. Univ. Dr. Petre Vintilescu, Preotul în faţa chemării sale de păstor al sufletelor

Preotul în faţa chemării sale de păstor al sufletelor

Paginile care urmează cuprind o seamă de sugestii cu orivire cadrul în care preotul trebuie să-şi conceapă persoana, rolul, conduita şi codul său de viaţă şi de atitudine personală, încă înainte de a fi intrat în exercitarea chemării sale.