Viaţa şi Acatistul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon

Sfântul Mare Mucenic Pantelimon a trăit pe vremea domniei lui Maximian Galeriu, fiind originar din cetatea Nicomidiei. La naştere a primit numele de Pandoleon, care înseamnă „cel puternic în toate precum un leu”. N-a avut parte prea mult de povăţuirea creştină a mamei sale, deoarece, curând, ea s-a mutat la cele veşnice. Sub îndrumarea tatălui său, copilul a uitat învăţătura creştină a mamei şi a ajuns ca şi tatăl său, închinător la idoli.

Pandoleon a fost trimis la şcolile vremii, unde a învăţat multă filozofie. După aceasta s-a făcut ucenic la un doctor pe nume Eufrosin de la care a deprins meşteşugul bolilor. În acest timp, Pandoleon l-a cunoscut pe bătrânul preot Ermolae care l-a învăţat credinţa în Hristos şi meşteşugul duhovnicesc al tămăduirii sufletelor şi trupurilor. A fost botezat de preotul Ermolae şi a primit numele de Pantelimon, adică „cel cu totul milostiv”. Faptele sale minunate şi credinţa în Hristos l-au făcut cunoscut pretutindeni, drept pentru care a fost judecat şi a primit moarte mucenicească. Este sărbătorit în fiercare an la data de 27 iulie. 

Preţ 5 lei – ultima copertă